Přihlášky

Přihlášku (odkaz níže) prosím zasílejte co nejdříve, nejpozději do 31. března. V přihláškách samozřejmě bude možné později dělat změny, ale potřebujeme mít základní přehled potřebujeme mít již nyní. V případě, že byste v ní čemukoli nerozuměli, neváhejte nás kontaktovat.

Přihlašujte se na tomto odkazu

Poplatek

Výše poplatku je pro letošní rok stanovena na 200 Kč na hlavu – ty prosím po potvrzení Vaší přihlášky zašlete na účet 13733713/2010 nejpozději do 15. dubna, do zprávy pro příjemce napište jméno souboru (stejné jako na přihlášce).

Letos se přihlásili

Ještě chvilku…

Domácí soubor je složený z herců na vozíků i bez něj a funguje již od roku 2008. Za tu dobu nastudoval množství nejrůznějších her (Ze života hmyzu, Malý princ, Labutí jezero,  Zmrzlinová říše atd.). Soubor vystupuje pravidelně na např. na festivalu Mezi Ploty či Vyšehraní a na mnoha jiných akcích. Členové souboru jsou absolventi JÚŠ, jde tedy především o klienty s tělesným a kombinovaným postižením.

Proty boty

Proty boty jsou integrovaná skupina, která propojuje lidi s fyzickým či mentálním znevýhodněním a bez něj. Věnujeme se tanečnímu a pohybovému divadlu. Využíváme zejména technik současného tance, ale i možností, které nabízí taneční terapie. Naším prvotním cílem je tvorba představení, proto se učíme vnímat a chápat své tělo jako prostředek ke komunikaci, k vyjadřování se na jevišti a k prezentaci myšlenek a pocitů. Při tvorbě přihlížíme zejména ke specifičnosti každého z tanečníků a pracujeme s jejich individuální osobností.  

Divadlem SPOLUpracujeme

Fungujeme v rámci organizace SPOLU Olomouc jako sociálně aktivizační a rozvojový program pro osoby s mentálním postižením. Pracujeme pomocí divadelních technik, které nám slouží nejen k uvolnění, ale také k zahrání si našich vysněných rolí. Vystupujeme také na festivalu „Divadelní Flora“, kde mimo představení, pořádáme pro širokou veřejnost divadelní workshop. Zde ukazuje styl naší práce.

Divadélko Verva

Jsme soubor integrovaný, hrají s námi lidé s tělesným i zrakovým postižením (někteří jsou zcela nevidomí), ale i herci zdraví. Dohromady tvoříme prima partu, kterou spojuje nejen láska k divadlu, ale i kamarádství. Máme mezi sebou dobré muzikanty a šikovné literáty, takže jsme do určité míry i divadlem autorským.

Dr.amAS

Divadelní spolek Dr.amAS se zrodil s jediným cílem, a sice hrát divadlo.
Tato myšlenka se neustále se vyvíjí a obaluje se nápady těch, kteří jsou jejími nositeli a prezentátory.
Nutno podotknout, že se jedná o zcela mimořádný, téměř experimentální projekt, neboť „dělat divadlo s autisty přece nejde“:-)

Proces naší tvorby je postaven na principu dialogu mezi tvůrci a herci, nese prvky dramaterapie, v konečném důsledku přechází do teatroterapie, avšak bez terapeutických ambicí. Herci tvoří děj v průběhu zkoušek, neexistuje předem daný scénář, všichni hrají hlavní roli. Divadlo přesně takové, jací jsou jeho herci..

Bezvadydivalo

Jsme amatérské dobrovolnické divadlo určené všem lidem, bez rozdílu věku, společenského uplatnění nebo handicapu. Divadlo funguje pod záštitou obecně prospěšné společnosti Mezi proudy. Členové divadla jsou dobrovolníci i lidé s různou formou znevýhodnění. Při realizaci her se lidé se znevýhodněním učí ve spolupráci se zdravými a běžně žijícími členy spolku dovednosti, které jsou potřebné k plnohodnotnému fungování ve většinové společnosti – jsou vnímáni jako rovnocenní partneři, mají svou roli, nesou přiměřenou míru odpovědnosti, tráví smysluplně svůj volný čas.